Политика за поверителност

Декларация за конфиденциалност

Тази Декларация за Конфиденциалност описва начина, по който Pecheli се отнася с предоставената ни от Вас информация и данни, за да можем да регулираме взаимоотношенията Ви с Pecheli.

Ще обработваме всякаква предоставена или съхранявана лична информация, свързана с Вас, по начина, който е изложен в тази Декларация за Конфиденциалност. Информацията може да бъде предоставена посредством сайта на Pecheli (Сайта), телефонни обаждания или по всякакъв друг начин.

Приемайки нашата декларация за конфиденциалност, Вие се съгласявате и приемате използването на Вашата лична информация, както е описано в тази Декларация за Конфиденциалност. Предоставяйки ни информация за Вас и използвайки Сайта, Ако не сте съгласни с условията на нашата Декларация за Конфиденциалност, моля, не използвайте Сайта и не ни предоставяйте Вашата лична информация.

Кои сме ние?

Когато в Декларацията за Конфиденциалност се споменава ‘Pecheli’, ‘ние’, ‘нашата’ или ‘нас’, това се отнася за Печели Лимитид, компания, регистрирана във Великобритания (номер 09541787) и регистриран офис 20-22 Wenlock Road, London N1 7GU, United Kingdom. Ние контролираме начините, по които се сдобиваме с Вашите Лични Данни и целите, за които се използват Вашите Лични Данни от Pecheli, действайки като “администратор на данни” за целите на европейския закон за защита на данни.

 Свързване с нас

Ако имате притеснения или желаете повече подробности относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на имейл адрес [email protected]

 Защита на Вашите Лични Данни

Вашите Лични Данни са защитени не само от всеотдайността и високите стандарти на Pecheli, те са защитени също и от закона. Съгласно закона, ние можем да обработваме Вашите лични данни, само ако има истинска причина за това, и тези причини може да бъдат една от следните:

 • Да изпълним договор между нас и Вас
 • Имаме правно задължение
 • Ако Вие сте дали съгласието си за обработка
 • Ако е в наш законов интерес
 • Ако е в обществен интерес
 • Ако е във Ваш жизнен интерес

Законови интереси

Когато имаме търговски или бизнес причини да обработим Вашите лични данни, това се нарича законов интерес. Вашите лични данни все още са защитени и ние не трябва да ги обработваме по начин, който би бил несправедлив за Вас или Вашите интереси.

Ако причината да обработваме Вашите лични данни е законов интерес, ние ще Ви информираме, че правим това, какви са нашите законови интереси и ще Ви предоставим метод за отправяне на запитвания или възражения, ако имате такива. Въпреки това, убедителни основания за обработване на такава информация може да имат надмощие над правото ви за възражение.

Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Когато Вашите данни се съхраняват от Pecheli, ние ще осигурим подходящата защита за тях и ползването им само за приемливи цели.

Ще съхраняваме Вашите данни за периода от време, в който Вие сте клиент на Pecheli.

Ако вече не сте клиент на Pecheli, ние ще съхраняваме Вашите данни за минималния период от време, необходим за изпълнение на целите, описани в тази декларация и съответните законови задължения. Вашите лични данни може да бъдат съхранявани за по-дълъг период, ако сме неспособни да ги изтрием поради технически причини.

Защо обработваме Вашите лични данни?

Ако предпочетете да не предоставяте Вашите лични данни, това може да ни попречи да спазваме нашите правни задължения, договори или да изпълняваме услугите, необходими за управлението и поддръжката на Вашата сметка. Ако не ни предоставите Вашите лични данни, това може да означава, че ние сме неспособни да ви предоставим нашите продукти или услуги.

Изисквана информация

Информацията и данните относно Вас, които може да изискаме, използваме и обработваме включва следното:

 • Информация, която ни предоставяте посредством попълване на формуляри на Сайта или всяка друга информация, която ни изпращате чрез сайта или имейл
 • Записи от кореспонденция посредством Сайта, имейл, телефон или други методи
 • Вашите отговори на въпросници или проучвания за клиентите, които провеждаме
 • Данни за транзакциите, които извършвате с нас посредством Сайта, телефон или други методи
 • Данни за Вашите посещения на Сайта, включително, но не само, данни за трафик, местоположение, уеблог и други комуникационни данни.

Когато е разумно да направим това и не накърняваме Вашите права и свободи, събираме и лични данни от публично достъпни източници, като например интернет търсения, компании и излъчвани медии.

Използване на „бисквитки“ (Cookies)

За подробности относно начина, по който използваме „бисквитки“, вижте нашата Политика за „бисквитките“.

Лични Данни, които споделяме с трети страни

Може да споделим Вашите лични данни в рамките на групата Pecheli и със следните други организации:

 • Наказателни органи, регулатори и други власти
 • Органи за предотвратяване на измами
 • Органи за проверка на самоличността
 • Организации, които са ви свързали с нас
 • Трети страни, с които сте ни помолили (или разрешили) да споделим Вашите лични данни.
 • Трети страни, които са необходими, за да ви предоставим поисканите от вас продукти или услуги

В зависимост от продуктите, които избирате да ползвате, може да се наложи да споделяме Вашите лични данни с трети страни, които предоставят тези услуги. Ако Вашите Лични Данни са трансферирани извън Европейското Икономическо Пространство (“ЕИП”), изискваме да са приложени подходящи предпазни мерки.

Може също да разкрием лична информация с други компании в асоциирани или дъщерни дружества и с бизнес партньори, или наследниците на нашия бизнес.

Трансфер на Данни извън ЕИП

Ще трансферираме Вашите Лични Данни извън ЕИП само ако:

 • Вие сте ни дали изрично разрешение; или
 • Това е необходимо, за да можем да установим или изпълним договор, който сте сключили с нас; или
 • За да спазим правно задължение

Ако трансферираме Вашите Лични Данни извън ЕИП, в рамките на нашата група или нашите бизнес партньори, ще вземем мерки, за да осигурим същите стандартни на защита, както тези в ЕИП, разчитайки на едно от следните:

 • Държавата получаваща Вашите Лични Данни е призната от Европейската Комисия, че предлага същото ниво на защита като ЕИП. Можете да намерите повече информация на сайта за Правосъдие на Европейската Комисия.
 • Ще използваме договори, които изискват получателя да предоставя същите стандарти за защита на Вашите Лични Данни като ЕИП.
 • Ако трансферът е към САЩ и получателят е регистриран с Privacy Shield. Privacy Shield е система, която осигурява защитата на Лични Данни на ниво, одобрено от ЕС. Можете да намерите повече информация относно Privacy Shield на сайта за Правосъдие на Европейската Комисия.

В някои случаи може да сме принудени по закон да разкрием Вашите Лични Данни на трета страна и може да имаме ограничен върху начина, по който те са защитени от тази трета страна.

Вашите права над Вашите лични данни

Ние ще Ви окажем помощ, ако решите да упражните Вашите права на Вашите лични данни, включително:

 • Оттегляне на Вашето разрешение в ситуация, в която ние сме го поискали от вас, въпреки че това няма да анулира предходна обработка, която се е състояла, когато сме имали Вашето съгласие
 • Подаване на оплакване към съответните власти за защита на данни
 • Достъп до Вашите лични данни, държани или обработвани от вас
 • Корекция на лични данни, които са неправилни или вече невалидни
 • Изтриване на лични данни, които обработваме
 • Ограничаване на обработката на Вашите лични данни при определени обстоятелства
 • Искане да предоставим на вас или на друга компания, избрана от вас, определени аспекти от Вашите лични данни, често наричано ‘право на преносимост’
 • Възможността да протестирате срещу обработване на данни, когато правим това за наши законови интереси
 • Възможността да оспорите решение, взето изцяло чрез автоматизирана обработка, да изразите Вашата гледна точка и поискате решението да бъде преразгледано от човек

За повече информация относно тези права, можете да се свържете с нас на имейл адрес [email protected]

Промени в нашата Декларация за Конфиденциалност

От време на време може да обновяваме тази декларация, така че Ви молим да я преглеждате редовно.

Ако бъдат направени съществени промени в тази Декларация за Конфиденциалност, ще поемем необходимите действия да Ви информираме предварително чрез имейл, съобщение на Сайта или други одобрени методи за комуникация. Ще Ви уведомим за промените предварително, давайки Ви подходящ период от време да разгледате и разберете промените, преди те да влязат в сила.

Няма да наложим съществени промени в Декларацията за Конфиденциалност, без да сте изразили съгласие. Ако откажете да приемете промените в тази Декларация за Конфиденциалност, или поради друга причина не приемете промените в рамките на времевия период, може да сме неспособни да предоставяме някои или всички наши продукти и услуги.

Не намирате отговор? Свържете се с нас

Политика за „бисквитките” (Cookies)

Сайтът на Pecheli (“Сайтът”) използва “бисквитки”, за да предоставя по-добра и персонализирана услуга на клиентите.

Тази Политика за „бисквитките” обяснява какво са „бисквитки”, как те се използват на Сайта и как да регулирате тяхното използване.

Какво е „бисквитки”?

„Бисквитки” са малки текстови файлове, съдържащи малко информация, които се изпращат и се съхраняват във Вашия компютър, мобилен апарат или друг метод за достъп до сайта. След това „бисквитките” се изпращат обратно в началния сайт при всяко посещение в него или към друг сайт, който разпознава тези „бисквитки”. „Бисквитките” са полезни, тъй като позволяват на един сайт да разпознава компютъра на клиента.

Може да намерите повече информация за „бисквитките” на адрес www.allaboutcookies.org.

Използване на „бисквитки” на Сайта

Кукитата се използват на сайта по различни причини. Те включват, но не са ограничени до, следното:

(i) позволяване на клиентите да се логнат в сметката си в Pecheli;

(ii) позволяване на избор на предпочитания;

(iii) наблюдение и събиране на информация за транзакции, направени в Сайта; и

(iv) предотвратяване на измами и защита на конфиденциалността като цяло.

„Бисквитките” се използват за подобряване на услугите. Някои от „бисквитките”, които ние използваме, са важни за дейността на Сайта.

Използването на „бисквитки” от Pecheli попада в следните категории:

Управление на Сесия – тези „бисквитки” са важни за използването на Сайта, те регулират информацията за сесията и позволяват на клиента да навигира в Сайта.

Функционалност – тези „бисквитки” съхраняват информация, която позволява запомнянето на предпочитания, например език, коефициенти и настройки. Те се използват и в интерес на потребителите, като например предотвратяват показването два пъти на едно и също съобщение.

Защита от Измама – тези „бисквитки” съхраняват информация, която позволява прекратяване на злоупотреба при използване на Сайта.

Проследяване – тези „бисквитки” позволяват съхраняване на информация относно това как клиентът е попаднал на нашата страница. Ние трябва да знаем това, за да може да уреждаме взаимоотношенията си с нашите партньори.

Анализ – тези „бисквитки” позволяват разпознаването и преброяването на потребителите, а също и проследяването на модела, който тези потребители използват, за да разглеждат нашия Сайт. Това ни помага да подобрим работата на Сайта, като например, улесним потребителите да открият лесно това, което търсят, или им предоставим рекламите и информацията, от която се нуждаят, като в същото време проследяваме ефективността на тези реклами и информация.

Pecheli може, от време на време, да използва внимателно подбрани „бисквитки” за проследяване и/или анализиране на трети лица, за да подобри работата на Сайта и услугите на Pecheli.

Ако в Сайта има препратки за сайтове на трети лица, важно е да помните, че тези сайтове ще имат свои „бисквитки” и политики, които ще регулират предоставената от Вас информация. Ако използвате сайт на трети лица, моля прочетете и техните политики за „бисквитки” преди да използвате такива сайтове.

Управление на „бисквитки”

Ако желаете да изтриете съхранени вече „бисквитки” или да блокирате бъдещи „бисквитки”, може да го направите, като изтриете съществуващите вече „бисквитки” и/или промените настройките на Вашия браузър (процесът е различен за различните браузъри). Ако желаете повече информация относно блокиране на „бисквитки” или промяна на настройката, посетете www.allaboutcookies.org. Секция ‘Помощ’ на Вашия браузър би трябвало също да може да Ви помогне.

Моля имайте предвид, че изтриването на нашите „бисквитки” или блокирането на нашите бъдещи „бисквитки” означава, че може да нямате достъп до определени части от нашия Сайт. Например: ако Вашият браузър блокира „бисквитки” ‘сесия’, Вие няма да може да се логнете в сметката си в Pecheli.

Подробности относно това как Pecheli защитава Вашата информация може да видите в Декларацията ни за конфиденциалност.

Не намирате отговор? Свържете се с нас

Настоящата Политика за поверителност е в сила от 25 май 2018 г.