Резултати през юли (3 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати през юли (3 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 юли (-6); общо 2/3 (+3.01)

Златна прогноза: общо 1/1 (+5.4)

Твърд мач: 3 юли (+2.34); общо 1/2 (-6.66)

Изненада на деня: общо 1/1 (+6)

Консултант: +17.2

Абонаментни прогнози

Сребърни прогнози: 3 юли (+4.74); общо (+24.01)