Резултати през юли (2 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати през юли (2 юли)

Безплатни прогнози

Консултант: 2 юли (+4.24); общо (+13.46)

Избор на деня: 2 юли (+4.24); общо 2/2 (+9.01)

Златен мач: 2 юли (+5.4); общо 1/1 (+5.4)

Твърд мач: 2 юли (-9); общо 0/1 (-9)           

Изненада на деня: 2 юли (+6); общо 1/1 (+6)

Абонаментни прогнози

Диамантени прогнози: 2 юли (-7.72); общо (-3.76)

Златни прогнози: 2 юли (-9.6); общо (-9.6)

Сребърни прогнози: 2 юли (+16.5); общо (+19.27)

Стратегия на Печели: 2 юли (-33); общо (-15)