Резултати от прогнозите за февруари

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите за февруари

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 февруари (-8); общо февруари (+0.81)

Златен мач: 29 февруари (+6.64); общо февруари (+44.51)

Твърд мач: 29 февруари (-8); общо февруари (+9.57)

Изненада на деня: общо февруари (-10.05)

Консултант: 29 февруари (-6.4); общо февруари (+43.93)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо февруари (-23.17)

Златни прогнози: 29 февруари (+2.88); общо февруари (+0.55)

Сребърни прогнози: 29 февруари (-5.28); общо февруари (+87.97)