Резултати от прогнозите през юли (7 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през юли (7 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 юли (+5); общо 4/6 (+4.81)

Златен мач: общо 2/3 (+8.6)

Твърд мач: 6 юли (+1.3); общо 4/5 (-0.71)

Изненада на деня: общо 2/3 (+9)

Консултант: 6 юли (+13.31); общо (+19.62)

Абонаментни прогнози

Диамантени прогнози: 6 юли (+5); общо (+1.24)

Златни прогнози: 6 юли (+10.5); общо (-7.1)

Сребърни прогнози: 6 юли (+2.01); общо (+15.4)