Резултати от прогнозите през юли (26 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през юли (26 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 юли (+6.3); общо (+25.98)

Златен мач: 25 юли (+5.28); общо (+10.43)

Твърд мач: 25 юли (+1.4); общо (+1.46)

Изненада на деня: 25 юли (-3); общо (-8.38)

Консултант: 25 юли (+25.51); общо (+54.15)

Абонаментни прогнози

Диамантени прогнози: общо (+23.76)

Златни прогнози: 25 юли (+1.4); общо (+8.46)

Сребърни прогнози: 25 юли (+5.32); общо (-48.27)

Стратегията на печели: 25 юли (-4.75); общо (-23.93)