Резултати от прогнозите през юли (20 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през юли (20 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 юли (+6); общо 12 от 19 (-0.27)

Златен мач: 19 юли (-4); общо 7 от 12 (+14.15)

Твърд мач: 19 юли (+2.25); общо 13 от 15 (+12.2)

Изненада на деня: общо 4 от 7 (+7.62)

Консултант: 19 юли (-33.76); общо (+34.32)

Абонаментни прогнози

Диамантени прогнози: общо (+26.07)

Златни прогнози: 19 юли (-5.57); общо (-5.29)

Сребърни прогнози: 19 юли (-33.1); общо (-45.59)