Резултати от прогнозите през юли (1 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през юли (1 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 31 юли (-8); общо (+5.54)

Златен мач: 31 юли (-5); общо (+9.77)

Твърд мач: 31 юли (+4.56); общо (+4.56)

Изненада на деня: 31 юли (-4); общо (-18.38)

Консултант: 31 юли (+4.6); общо (-47.86)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+16.76)

Златни прогнози: 31 юли (+3.15); общо (-7.62)

Сребърни прогнози: 31 юли (-12); общо (-109.34)

Стратегията на Печели: 31 юли (-8); общо (-9.93)