Резултати от прогнозите през септември (6 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през септември (6 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 септември (-7); общо (-7.56)

Златен мач: 6 септември (-4); общо (-8)

Твърд мач: 6 септември (-8); общо (-16)

Изненада на деня: общо (+8.4)

Консултант: 6 септември (+2.91); общо (-38.57)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+7.25)

Златни прогнози: 6 септември (+3.06); общо (+7.5)

Сребърни прогнози: 6 септември (-7.7); общо (+2.91)