Резултати от прогнозите през септември (2 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през септември (2 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 2 септември (+4); общо (-4)

Консултант: 2 септември (+4.72); общо (-3.49)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (0)

Златни прогнози: 2 септември (+4); общо (+4)

Сребърни прогнози: 2 септември (0); общо (-12.43)