Резултати от прогнозите през март

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през март

Безплатни прогнози

Избор на деня: 31 март (-4); общо март (-11.57)

Златен мач: общо март (-12.19)

Твърд мач: общо март (+19.97)

Изненада на деня: общо март (-19)

Консултант: 31 март (+1.08); общо март (-16.51)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо март (+39.77)

Златни прогнози: общо март (-109.88)

Сребърни прогнози: 31 март (+9.08); общо март (+46.38)