Резултати от прогнозите през август

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август

Безплатни прогнози

Избор на деня: 31 август (+4.24); общо за август (+16.99)

Златен мач: общо за август (-19.63)

Твърд мач: общо за август (+18.4)

Изненада на деня: общо за август (-16.3)

Консултант: 31 август (-4.25); общо за август (-223.74)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо за август (+41.41)

Златни прогнози: 31 август (-16); общо за август (-78.42)

Сребърни прогнози: 31 август (-5.02); общо за август (-4.06)