Резултати от прогнозите през август (9 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (9 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 август (+4.96); общо (+4.97)

Златен мач: 8 август (+5); общо (-5.24)

Твърд мач: 8 август (+3.24); общо (+9.64)

Изненада на деня: 8 август (0); общо (-8)

Консултант: 8 август (-24.56); общо (-78.71)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 8 август (+4.24); общо (+12.59)

Златни прогнози: 8 август (-18.04); общо (-34.49)

Сребърни прогнози: 8 август (+31.57); общо (+2.17)

Стратегията на Печели: 8 август (+22.05); общо (-8.58)