Резултати от прогнозите през август (7 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (7 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 август (-7); общо (-4.39)

Златен мач: 6 август (-5); общо (-3.24)

Твърд мач: общо (+3.7)

Изненада на деня: общо (-3)

Консултант: 6 август (+2.03); общо (-33.82)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+8.35)

Златни прогнози: 6 август (-1.64); общо (-5.45)

Сребърни прогнози: 6 август (-3.65); общо (-24.35)