Резултати от прогнозите през август (6 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (6 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 август (+5.95); общо (+2.61)

Златен мач: общо (+1.76)

Твърд мач: 5 август (-8); общо (+3.7)

Изненада на деня: общо (-3)

Консултант: 5 август (+0.29); общо (-35.85)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 5 август (+5.95); общо (+8.35)

Златни прогнози: 5 август (+20.03); общо (-3.81)

Сребърни прогнози: 5 август (-18.68); общо (-20.7)