Резултати от прогнозите през август (5 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (5 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 август (+5.2); общо (-3.34)

Златен мач: общо (+1.76)

Твърд мач: общо (+11.7)

Изненада на деня: общо (-3)

Консултант: 4 август (+1.72); общо (-36.14)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+2.4)

Златни прогнози: 4 август (+5.2); общо (-23.84)

Сребърни прогнози: 4 август (+3.52); общо (-2.02)