Резултати от прогнозите през август (4 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (4 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 август (+5.46); общо (-8.54)

Златен мач: общо (+1.76)

Твърд мач: 3 август (+3.6); общо (+11.7)

Изненада на деня: общо (-3)

Консултант: 3 август (-8.05); общо (-37.86)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+2.4)

Златни прогнози: 3 август (-1.54); общо (-29.04)

Сребърни прогнози: 3 август (+0.65); общо (-5.54)