Резултати от прогнозите през август (3 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (3 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 2 август (-7); общо (-14)

Златен мач: 2 август (+5.76); общо (+1.76)

Твърд мач: 2 август (+3.6); общо (+8.1)

Изненада на деня: 2 август (-3); общо (-3)

Консултант: 2 август (-29.49); общо (-29.81)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+2.4)

Златни прогнози: 2 август (-16); общо (-27.5)

Сребърни прогнози: 2 август (-6.2); общо (-6.21)