Резултати от прогнозите през август (29 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (29 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 август (-2.5); общо (+8.67)

Златен мач: 29 август (+5.95); общо (-19.63)

Твърд мач: 29 август (-9); общо (+15.52)

Изненада на деня: 29 август (-3); общо (-16.3)

Консултант: 29 август (-55.44); общо (-211.58)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+41.41)

Златни прогнози: 29 август (-18.89); общо (-61.58)

Сребърни прогнози: 29 август (+38.14); общо (+2.15)