Резултати от прогнозите през август (28 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (28 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 август (+4.69); общо (+11.17)

Златен мач: общо (-25.58)

Твърд мач: общо (+24.52)

Изненада на деня: общо (-13.3)

Консултант: 28 август (-38); общо (-156.14)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+41.41)

Златни прогнози: 28 август (+3.6); общо (-42.69)

Сребърни прогнози: 28 август (-40.43); общо (-35.99)