Резултати от прогнозите през август (26 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (26 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 август (-7); общо (+13.48)

Златен мач: 26 август (-4); общо (-30.58)

Твърд мач: 26 август (+1.8); общо (+22.54)

Изненада на деня: 26 август (+4.7); общо (-13.3)

Консултант: 26 август (+0.51); общо (-111.36)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+43.3)

Златни прогнози: 26 август (-1.75); общо (-39.22)

Сребърни прогнози:  26 август (-4.84); общо (+12.06)