Резултати от прогнозите през август (25 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (25 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 август (+5.25); общо (+20.48)

Златен мач: общо (-26.58)

Твърд мач: 25 август (+2.88); общо (+20.74)

Изненада на деня: общо (-18)

Консултант: 25 август (-21.24); общо (-111.87)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 25 август (+6.56); общо (+43.3)

Златни прогнози: 25 август (-6); общо (-37.47)

Сребърни прогнози: 25 август (-2.85); общо (+16.9)