Резултати от прогнозите през август (24 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (24 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24 август (-8); общо (+15.23)

Златен мач: общо (-26.58)

Твърд мач: 24 август (-8); общо (+17.86)

Изненада на деня: общо (-18)

Консултант: 24 август (-6.1); общо (-90.63)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+36.74)

Златни прогнози: общо (-31.47)

Сребърни прогнози: 24 август (-20.52); общо (+19.75)