Резултати от прогнозите през август (21 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (21 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 август (+4.4); общо (+28.23)

Златен мач: общо (-22.98)

Твърд мач: общо (+19.41)

Изненада на деня: общо (-10)

Консултант: 21 август (-18.06); общо (-20)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 21 август (+6.92); общо (+36.74)

Златни прогнози: 21 август (+5.67); общо (-33.35)

Сребърни прогнози: 21 август (-8.73); общо (+59.55)