Резултати от прогнозите през август (2 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (2 август)

Безплатни прогнози:

Избор на деня: 1 август (-7)

Златен мач: 1 август (-4)

Твърд мач: 1 август (+4.5)

Консултант: 1 август (-0.32)

Абонаментни прогнози

Диамантени прогнози: 1 август (+2.4)

Златни прогнози: 1 август (-11.5)

Сребърни прогнози: 1 август (-0.01)

Стратегията на Печели: 1 август (-5.7); общо (-15.63)