Резултати от прогнозите през август (18 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (18 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 август (-8); общо (+26.23)

Златен мач: 18 август (+4.2); общо (-15.98)

Твърд мач: 18 август (+2.66); общо (+16.61)

Изненада на деня: 18 август (+9); общо (-10)

Консултант: 18 август (+28.94); общо (+2.53)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+21.42)

Златни прогнози: 18 август (-5.59); общо (-11.44)

Сребърни прогнози: 18 август (+28.06); общо (+46.09)