Резултати от прогнозите през август (16 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (16 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 16 август (-5); общо (+28.98)

Златен мач: 16 август (-5); общо (-20.18)

Твърд мач: 16 авуст (+2.25); общо (+13.95)

Изненада на деня: общо (-19)

Консултант: 16 август (-1.55); общо (-24.61)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+21.42)

Златни прогнози: 16 август (+2.25); общо (-8.65)

Сребърни прогнози: 16 август (-3.6); общо (+24.45)