Резултати от прогнозите през август (14 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (14 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 август (+5.46); общо (+28.3)

Златен мач: 14 август (-4); общо (-20.29)

Твърд мач: 14 август (+1.8); общо (+8.82)

Изненада на деня: общо (-15)

Консултант: 14 август (+11.25); общо (-50.27)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+18.54)

Златни прогнози: 14 август (+9.06); общо (-21.69)

Сребърни прогнози: 14 август (+4.25); общо (+41.5)