Резултати от прогнозите през август (12 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (12 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 август (+3.71); общо (+18.44)

Златен мач: 12 август (+5.95); общо (-12.29)

Твърд мач: 12 август (+3.68); общо (+7.02)

Изненада на деня: 12 август (-3); общо (-15)

Консултант: 12 август (+40.05); общо (-42.58)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 12 август (+5.95); общо (+18.54)

Златни прогнози: 12 август (+1.4); общо (-35.15)

Сребърни прогнози: 12 август (+26.83); общо (+55.59)