Резултати от прогнозите през август (10 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите през август (10 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: общо (+9.77)

Златен мач: общо (-12.24)

Твърд мач: общо (+0.64)         

Изненада на деня: общо (-8)

Консултант: 10 август (+21.78); общо (-62.03)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+12.59)

Златни прогнози: 10 август (+13.44); общо (-33.25)

Сребърни прогнози: 10 август (+14.67); общо (+23.07)