Резултати от прогнозите (9 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (9 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 юни (-7); общо юни (+2.85)

Златен мач: общо юни (+0.5)

Твърд мач: общо юни (-1.76)

Изненада на деня: общо юни (+5.25)

Консултант: 9 юни (+4.32); общо юни (-3.6)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 9 юни (+6); общо юни (+12.4)

Златни прогнози: 9 юни (-7); общо юни (+12.4)

Сребърни прогнози: 9 юни (+6.82); общо юни (+21.45)