Резултати от прогнозите (9 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (9 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 юли (-8); общо юли (-14.18)

Златен мач: 9 юли (-6); общо юли (-0.95)

Твърд мач: 9 юли (+1.98); общо юли (+6.42)

Изненада на деня: общо юли (-1.25)

Консултант: 9 юли (-18.5); общо юли (-9.97)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юли (-1.73)

Златни прогнози: 9 юли (-4.3); общо юли (-15.73)

Сребърни прогнози: 9 юли (-3.78); общо юли (-6.71)