Резултати от прогнозите (9 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (9 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 януари (+5.95); общо януари (+16.67)

Златен мач: 9 януари (-4); общо януари (+1.23)

Твърд мач: 9 януари (+1.82); общо януари (-13.22)

Изненада на деня: 9 януари (-5); общо януари (-15)

Консултант: 9 януари (-21.26); общо януари (-15.84)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 9 януари (+2.95); общо януари (+12.21)

Златни прогнози: 9 януари (+5.5); общо януари (-11.2)

Сребърни прогнози: 9 януари (+1.93); общо януари (-3.98)