Резултати от прогнозите (9 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (9 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: общо (+0.42)

Златен мач: общо (-16)

Твърд мач: 9 октомври (+2.64); общо (+12.09)

Изненада на деня: 9 октомври (-2); общо (+2.75)

Консултант: 9 октомври (+6.46); общо (+22.23)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+4.56)

Златни прогнози: общо (+19.28)

Сребърни прогнози: 9 октомври (+1.34); общо (+30.91)