Резултати от прогнозите (9 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (9 ноември)

Резултати от прогнозите (9 ноември)

Безплатни прогнози           

Избор на деня: 9 ноември (-7); общо ноември (-1.84)

Златен мач: общо ноември (+17.76)

Твърд мач: общо ноември (+4.66)

Изненада на деня: общо ноември (-6.4)

Консултант: 9 ноември (-2.96); общо (+48.91)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо ноември (-2.59)

Златни прогнози: общо ноември (+25.08)

Сребърни прогнози:общо ноември (+59.71)