Резултати от прогнозите (9 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (9 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 март (+5.52); общо март (-16.26)

Златен мач: общо март (+19.81)

Твърд мач: общо март (+13.27)

Изненада на деня: общо март (-13)

Консултант: 9 март (+20.42); общо март (+63.97)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо март (+2.79)

Златни прогнози: общо март (-30.16)

Сребърни прогнози: 9 март (+4.6); общо март (+98.09)