Резултати от прогнозите (9 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (9 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 февруари (-7); общо февруари (+23.8)

Златен мач: общо февруари (-9.75)

Твърд мач: 9 февруари (0); общо февруари (+1.24)

Изненада на деня: общо февруари (-8)

Консултант: 9 февруари (-5.37); общо февруари (-36.08)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо февруари (-5.52)

Златни прогнози: 9 февруари (0); общо февруари (+7.64)

Сребърни прогнози: 9 февруари (+6.73); общо февруари (+17.55)