Резултати от прогнозите (9 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (9 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 август (+4.8); общо (+9.77)

Златен мач: 9 август (-7); общо (-12.24)

Твърд мач: 9 август (-9); общо (+0.64)

Изненада на деня: 9 август (0); общо (-8)

Консултант: 9 август (-5.1); общо (-83.81)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+12.59)

Златни прогнози: 9 август (-12.2); общо (-46.69)

Сребърни прогнози: 9 август (+6.23); общо (+8.4)