Резултати от прогнозите (9 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (9 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 април (+4.8); общо април (+1)

Златен мач: 9 април (-6); общо април (+1.75)

Твърд мач: 9 април (+3.15); общо април (-8.65)

Изненада на деня: общо април (-27)

Консултант: 9 април (+38.27); общо април (-9.82)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 9 април (-8.2); общо април (-13.8)

Златни прогнози: 9 април (+16.73); общо април (+43.77)

Сребърни прогнози: 9 април (+36.92); общо април (-21.34)