Резултати от прогнозите (8 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (8 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 юли (-4); общо юли (-6.18)

Златен мач: общо юли (+5.05)

Твърд мач: 8 юли (+3.24); общо юли (+4.44)

Изненада на деня: общо юли (-1.25)

Консултант: 8 юли (-10.54); общо юли (+8.53)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 8 юли (-13); общо юли (-1.73)

Златни прогнози: общо юли (-11.43)

Сребърни прогнози: 8 юли (+3.24); общо юли (-2.93)