Резултати от прогнозите (8 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (8 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 септември (+4.6); общо (+1.31)

Златен мач: общо (-8)

Твърд мач: общо (-16)

Изненада на деня: общо (+8.4)

Консултант: 8 септември (+23.32); общо (-15.41)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 8 септември (+0.36); общо (+7.61)

Златни прогнози: 8 септември (+5.82); общо (+13.32)

Сребърни прогнози: 8 септември (14.32); общо (-32.54)