Резултати от прогнозите (8 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (8 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 октомври (-8); общо (+0.42)

Златен мач: общо (-16)

Твърд мач: общо (+9.45)

Изненада на деня: общо (+4.75)

Консултант: 8 октомври (-15.38); общо (+15.77)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+4.56)

Златни прогнози: общо (+19.28)

Сребърни прогнози: 8 октомври (-5.12); общо (+29.57)