Резултати от прогнозите (8 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (8 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 май (+4.69); общо май (+1)

Златен мач: 8 май (+6.86); общо май (+27.21)

Твърд мач: 8 май (+3.6); общо май (-1.55)

Изненада на деня: общо май (-4)

Консултант: 8 май (+2.48); общо май (+30.39)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 8 май (+5.66); общо май (+7.88)

Златни прогнози: 8 май (-0.31); общо май (+16.38)

Сребърни прогнози: 8 май (+36.34); общо май (+55.58)