Резултати от прогнозите (8 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (8 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 декември (+4.8); общо декември (+17.4)

Златен мач: общо декември (-9.3)

Твърд мач: общо декември (-2.95)

Изненада на деня: общо декември (-10)

Консултант: 8 декември (+9.29); общо декември (-28.66)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (-5.39)

Златни прогнози: общо декември (-2.13)

Сребърни прогнози: 8 декември (+5.32); общо декември (+16.53)