Резултати от прогнозите (8 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (8 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 април (-8); общо април (-3.8)

Златен мач: 8 април (+6.3); общо април (+7.75)

Твърд мач: общо април (-11.8)

Изненада на деня: 8 април (-8); общо април (-27)

Консултант: 8 април (-8.55); общо април (-48.09)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 8 април (+9.5); общо април (-5.6)

Златни прогнози: 8 април (+8.8); общо април (+27.04)

Сребърни прогнози: 8 април (-28.64); общо април (-58.26)