Резултати от прогнозите (7 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (7 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 юли (+4.64); общо юли (-2.18)

Златен мач: 7 юли (+6.3); общо юли (+5.05)

Твърд мач: 7 юли (+3.6); общо юли (+1.2)

Изненада на деня: 7 юли (+3.75); общо юли (-1.25)

Консултант: 7 юли (+19.27); общо юли (+19.07)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 7 юли (+8.07); общо юли (+11.27)

Златни прогнози: 7 юли (-18.88); общо юли (-11.43)

Сребърни прогнози: 7 юли (+3.76); общо юли (-6.17)