Резултати от прогнозите (7 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (7 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 януари (+6.02); общо януари (+5.72)

Златен мач: 7 януари (-7); общо януари (-0.13)

Твърд мач: 7 януари (+3.6); общо януари (-18.56)

Изненада на деня: общо януари (-10)

Консултант: 7 януари (-4.38); общо януари (-18.99)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо януари (+9.26)

Златни прогнози: 7 януари (-3.4); общо януари (-16.7)

Сребърни прогнози: 7 януари (+6.02); общо януари (-11.61)