Резултати от прогнозите (7 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (7 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 ноември (-7); общо ноември (+12.16)

Златен мач: 7 ноември (-6); общо ноември (+8.76)

Твърд мач: 7 ноември (+3.15); общо ноември (+3.31)

Изненада на деня: 7 ноември (-4); общо ноември (-12)

Консултант: 7 ноември (-44.34); общо ноември (+0.71)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 7 ноември (-5.03); общо ноември (-2.59)

Златни прогнози: 7 ноември (-22.85); общо ноември (+9.43)

Сребърни прогнози: 7 ноември (-7.75); общо ноември (+37.87)