Резултати от прогнозите (7 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (7 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 март (-8); общо март (-13.78)

Златен мач: общо март (+12.81)

Твърд мач: 7 март (+3.1); общо март (+21.27)

Изненада на деня: общо март (-13)

Консултант: 7 март (-20.5); общо март (+28.25)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо март (+5.54)

Златни прогнози: общо март (-35.91)

Сребърни прогнози: 7 март (-0.5); общо март (+84.89)