Резултати от прогнозите (7 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (7 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 май (-9); общо май (-3.69)

Златен мач: 7 май (+6.65); общо май (+20.35)

Твърд мач: 7 май (+2.5); общо май (-5.15)

Изненада на деня: общо май (-4)

Консултант: 7 май (+23.56); общо май (+27.91)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 7 май (-4.58); общо май (+2.22)

Златни прогнози: 7 май (-3.96); общо май (+16.69)

Сребърни прогнози: 7 май (+31.75); общо май (+19.24)